دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر کرج
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش 20,000,000 تومان
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات وام آماده در موسسه ملل کرج اماده