دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر نیشابور
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات بانک ملی شعبه بازار

یه کاسب پروانه کسب دار با دسته چک
ی کارمند حقوق بگیر بانک مالی با دسته چک

۲ میلیون بانک از ۵۰ تومان کم میکنه
۴۸ میلیون ماهی ۶۰۰ تومن
از نیشابور تماس بگیرید