دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر مهاباد
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات نیازمند ضامن جهت ضمانت
از مهاباد تماس بگیرید