دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
سود 4 درصد
بازپرداخت 84 ماه
نیاز به ضامن
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت همدان – ملاير
توضیحات فروش وام ازدواج 50تومنی
تازه ثبت نام کردم بانک ملی سامن
لطفا زنگ نزنید قیمت پیشنهادی تون رو پیامک کنید