دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
سود 4 درصد
بازپرداخت 84 ماه
نیاز به ضامن
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت خراسان رضوي – مشهد
توضیحات وام ازدواج فروشی
بانک انصار شعبه پیروزی
یک کسراز حقوق میخواد با یک جواز کسب(کسر از حقوقش مهمه، ضامن دوم فقط شخصی باشه ک بیمه باشه و چک بده کفایت میکنه )
همه کاراش انجام شده، منتظر ضامنه، اگر ضامنتون استعلامش مثبت باشه همونجا تکمیل مدارک میشه و ظرف مدت ۴۸ساعت پول به حسابه.