دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر مشهد
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات قسط ماهی ۶۵۰هزار تومان
شرایط لازم
یک کارمند رسمی با کسر از حقوق و کارمند یا کاسب با چک