دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر مريوان
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات دربانک ملی مریوان
به کارمندرسمی فروخته میشه
ازخریدار تعهد دفترخانه ای به اضافه سفته بابت تضمین بازپرداخت وام دریافت میشود.