دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر مريوان
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات فقط مریوان به کارمند رسمی که هفت سال به بازنشستگی مانده باشد فروخته میشه از خریدار تعهد محضری به اضافه سفته بابت تضمین باز پرداخت وام دریافت مینماییم
از مریوان تماس بگیرید