دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر شبستر
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات وام ازدواج با سود 4 درصد قیمتش هم مشتری باشید راه میایم