دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
سود 4 درصد
بازپرداخت 84 ماه
نیاز به ضامن
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت کردستان – سنندج
توضیحات جهت کسب اطلاعات ببیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.