دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
سود 4 درصد
بازپرداخت 84 ماه
نیاز به ضامن
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت آذربايجان شرقي – تبريز
توضیحات فروش سه روزه وام ازدواج
فقط وفقط وفقط 3 فرصت استفاده از این فرصت طلایی را دارید
با قرارداد رسمی وقانونی وکس از
حقوق کارمند رسمی در دفترخانه
وتضمین باز پرداخت رسمی
مراجعه حضوری 12 الی 5
تماس 9 الی 7