دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
شهر اهواز
ميزان سود  4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه  683,440 تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.