دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر اردبيل
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش درصد ثابتی از وام
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات جهت کسب اطلاعات بیشتر از اردبیل تماس بگیرید