دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
سود 4 درصد
بازپرداخت 84 ماه
نیاز به ضامن
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت اردبيل – اردبيل
توضیحات وام ازدواج ۵۰ ملیون با۴درصد لطفا فقط افرادی ک شرایط دارن زنگ بزنن در دفتراسنادرسمی ثبت میشه برای ضمانت باید سند گروبذاره برای وام هیچ اقدامی نکردم هنوز.