دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
شهر آبادان
ميزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه  683,440تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.