دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
سود 4 درصد
بازپرداخت 84 ماه
نیاز به ضامن
قیمت فروش 16 میلیون تومان
موقعیت آذربايجان غربي – اروميه
توضیحات سلام دو فقره وام ازدواج ٥٠ میلیونی برای فروش
به صورت فوری به علت نیاز مالی
قیمت هر فقره ١٦میلیون و نیم مقطوع مقطوع
از تاریخ ثبت نامش گذشتهساعت تماس ١٠ صبح تا ١٠شب