دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100,000,000 تومان
شهر زاهدان
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 1,366,881 تومان
توضیحات تعیین شعبه هم شده
نیازمند ضامن جهت ضمانت
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرین.