دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 40,000,000 تومان
شهر تهران
میزان سود 18 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 24 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش رایگان
اقساط ماهیانه 1,996,964 تومان
توضیحات مبلغ ۴۰ میلیون به صورت خالص پرداخت میشه طی ۱۰ تا ۱۲ روز کاری و باز پرداخت هم به صورت دوساله با اقساط ماهی ۲۵۰۰۰۰۰ که در دوسال مبلغ ۶۰ میلیون لاز پرداخت میشه نباز به ضامن نیست و تنها با داشتن گواهی اشتغال به کار و یا جواز کسب و یا دسته چک معتبر و یا پروانه کسب میتوانید برای دریافت وام اقدام کنید