دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام
100 میلیون تومان

شهر
خوزستان

ميزان سود
4 درصد

تعداد اقساط
بازپرداخت 120 ماهه

نوع وام
خرید

اقساط ماهيانه
1/5 میلیون تومان

توضيحات
جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.