دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

با سلام،جهت ضمانت برای دریافت وام بانکی (حدود 10 میلیارد تومان) به یک ضامن جواز کسب دار(با گردش مالی بالا) نیاز دارم، جهت توافق(مبلغ پیشنهادی شما برای ضامن شدن) و هماهنگی لطفا تماس بگیرید.