دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 300 میلیون تومان
شهر هرمزگان
ميزان سود  4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 36 ماهه
نوع وام خرید
اقساط ماهيانه تومان
توضيحات وام تا سقف 300 مليون خريدارم
با هر شرايط
ضمانت كارمند سفتهجهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.