دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

با سلام، نیاز به سرمایه گذار برای صرافی ارز های دیجیتال DollarNet.net هستیم

مبلغ سرمایه گذاری حداقل یک میلیارد تومان

و حداکثر دویست میلیارد تومان

سرمایه گذار به اختیار خود یا شریک در سهام صرافی خواهد شد
یا با عقد قرارداد ماهانه ۵ درصد به مدت ۴ سال سود دریافت خواهد کرد، و در پایان هم ۲۵ درصد از اصل سرمایه برگشت داده میشود

برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید تماس بگیرید و یا حضوری به دفتر صرافی مراجعه کنید