دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند
توضيحات ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق معتبر جهت ضمانت وام اوراق بانک مسکن و وام جانبازی بدون پیش پرداخت موجود است.

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.