دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکی
ضمانت برای ارائه ضامن جواز کسب دار
توضیحات مشارکت درگرفتن وام،ضامن میشوم،مبلغ وام نصف،اقسات وام،نصف،ضمانت موردارائه جوازکسب معتبروچک صیادی معتبر