دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 500,000,000 تومان
شهر کرمان
میزان سود 2 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 12 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 42,119,434 تومان
توضیحات هر امتیاز ۱۱۵هزار تومان
از کرمان تماس بگیرید