دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۶۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان
شهر کرج
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۲۴ الی ۳۶ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات ضمانت نزد بانک فقط سفته ،ویژه همه مشاغل ،از مبلغ ۶۰ الی ۲۰۰ میلیون

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.