دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۳۰  الی ۱۲۰ میلیون تومان
شهر کرج
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات امتیاز وام بانک رسالت از ۳۰ میلیون الی  ۱۲۰ میلیون تومان
بدون پیش پرداخت
بدون سرمایه گذاری
شامل تمام مشاغلین دولتی خصوصی بازنشسته آزاد

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.