دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

موقعیت آذربايجان شرقي – تبريز
توضیحات اعطای تسهیلات خرید کالا
به رانندگان محترم وزحمتکش تاکسی
(دارندگان پروانه کسب)
بدون ضامن
بدون پیش پرداخت
بدون مسدودی