دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 10,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 10,000,000,000 تومان
توضیحات پرداخت وام اقساطی از
۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون با دسته چک و ضمانت شخصی
از ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون با دسته چک و دو نفر ضامن شخصی(شاغل)
مبالغ بیشتر ضمانت سندی لازم است
وام روی سند خودرو و یا ملک از ۱۰ میلیون تا ۳۰۰میلیون اقساطی
سرمایه میلیاردی روی ملک مسکونی تهران (تک برگ و پایان کار) مضاربه