دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر مشهد
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند
توضیحات کارمند رسمی آموزش و پرورش با نامه کسر از حقوق و چک کارمندی
آماده ضمانت برای وام های ازدواج و فرزند آوری و جانبازی و….
مشهد و شهرستان های اطراف
حاضر به شراکت در وام هم هستیم.

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.