دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر خراسان رضوی
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند، جواز کسب دار
توضيحات بنده کارمند رسمی با نامه ی کسر از حقوق و دارای فیش و حکم،

انواع وام های بانکی بصورت شراکتی را ضمانت میکنم.

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.