دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 200,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 200,000,000,000 تومان
توضیحات وام آزاد کم بهره با سود ماهیانه 2% تا 3.5%– مضاربه
با ضمانت سند مسکونی تهران و مراکز استان ها تا ۵۰٪ ارزش کارشناسی ملک( سند شش دانگ و حتما دارای پایانکار باشد)
تحویل سرمایه در اسرع وقت
بدون نیاز به چک و پیش پرداختلطفا تنها در صورت داشتن سند تماس بگیرید

صداقت ما اعتبار ماست.