دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 100,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 10,000,000,000 تومان
توضیحات به دارندگان سند مسکونی واداری در تهران وحومه وکرج انواع وام 3%ماهانه یا3.5%ماهانه یا2.5% ماهانه بصورت مضاربه یا ماهانه داشتن پایان کارشهرداری الزامی است.
انواع وام آزاد 38% سالانه و…….
دررابطه با(Lc) گشایش اعتباری بانک از شما. پرداخت نقدی ازما.
سند در رهن .
در کمترین زمان ممکن.
برای توضیحات بیشترتماس بگیرید.
بدون هیچگونه پیش پرداخت تاپایان کار.